Welkom bij IXCONŽ, het onafhankelijke ICT adviesbureau gespecialiseerd in ICT infrastructuur architectuur, design en IT management.

Als u op zoek bent naar een pragmatische partner die u daadwerkelijk helpt bij uw ICT vraagstukken, bent u aan het goede adres.

Hoewel er elk jaar weer meer mogelijk is met ICT, wordt het ook steeds complexer om een deugdelijke infrastructuur te ontwerpen, realiseren en in stand te houden.

Bewapend met zeer ruime kennis en ervaring van corporate- c.q enterprise class systemen, datacenters en organisaties meent IXCON dito relaties te kunnen voorzien van een leveranciers onafhankelijke kijk op de manier waarop dergelijke omgevingen dienen te kunnen en worden ingericht.

 

IXCON is thuis in dit soort vraagstukken en denkt met u mee, onderzoekt, ontwerpt, begeleidt en neemt verantwoordelijkheid om u vooruit te helpen.

Daarnaast en in het verlengde daarvan biedt IXCON diensten en oplossingen met een concrete meerwaarde voor u, zoals:

  • Inhoudelijke consultancy bij en voor ICT infrastructuur projecten
  • Outsourcing-/ Insourcingsvraagstukken
  • Productmanagement
  • Regie/ governance/gedelegeerd opdrachtgeverschap 
  • Design/ Architectuur technische infrastructuur
  • Begeleiden regie/design technische infrastructuur
  • Advies demarcaties, verantwoordelijkheden en contractvarianten
  • Selectie, marktscan, requirements analysis van leveranciers/producten 

In bredere zin helpt IXCON u uw ICT Management inhoudelijk en procesmatig af te stemmen op uw bedrijfs- of instellingsbehoefte.

Kijk verder op de site en schroom zeker niet verder te vragen.

 
IXCON(r) b.v.
KvK : 171 471 91
BTW: NL8154.50.539