IXCONŽ is een onafhankelijk ICT consultancy en (project) management bureau.

Bij ons staan uw behoeften en problemen centraal. Er wordt op toegezien dat zij naar tevredenheid worden geidentificeerd en omgezet in concrete bedrijfseconomisch verantwoorde antwoorden en oplossingen.

De missie is eenvoudig: ons bestaansrecht bent u, bij ons gaat het om u en uw wensen.

Een simpel statement, maar valideerbaar.

ICT drukt steeds nadrukkelijker een stempel op de mogelijkheden om te vernieuwen en het halen van concurrentievoordeel. Het wordt steeds belangrijker te onderkennen waar moet en kan worden bezuinigd en waarin moet of kan worden geinvesteerd.

Kennis van moderne ICT technologie en de mogelijkheden ervan is daarbij onontbeerlijk. Dat geldt overigens in even grote mate voor markt- en domein kennis. Maar we zien ook dat het gaat om de mensen. Zij zijn immers, de sleutel tot succes.

Het bewerkstelligen van de synergie tussen de technologie, organisatie, buitenwereld en de mate van innovatie kan gerekend worden tot een van de kerncompetenties van ons.

Bent u geinteresseerd in innovatieve ICT daadkracht met de menselijke maat?

lees verder >>>