Hierbij treft u een abstract aan van uitgevoerde projecten per sector. De projecten kenmerken zich door hun doelgerichtheid en geintegreerde aanpak van ict technologie, diensten en organisatie.

Rijksoverheid (RWS)

 • Product Management Netwerken HWN/HVWN c.q. DVM/DVS (Dynamisch Verkeersmanagement/ Dienst Verkeer en Scheepvaart); standaardiseren, definieren en uitdragen standaardisatieprincipes.
 • Bijdrage aan outsourcing landelijke netwerkdienstverlening incl. VICnet door o.a. schrijven selectieleidraad, advies/consultancy outsourcingsproces.
 • Bijdrage aan inrichten en regierol
 • DVM/DVS Projectadvies op gebieden standaardisatie Camera-/ PTZ- Videoketen
 • Standaardisering koppeling objecten zoals Tunnels, Sluizen, Bruggen e.d. 
 • Bijdrage aan outsourcing beheer  landelijke glasvezelinfrastructuur
 • Advies/consultancy outsourcings-proces.
 • Selectieproces van glasvezelbeheerinformatiesysteem
 • Projectconsultancy DVM en DVS projecten zoals aansluiten wegkant/DVM toepassingen op RWS netwerkinfrastructuur e aansluiten objecten zoals tunnels en sluizen op RWS infrastructuur.
 • Projectconsultancy om derden, zijnde beheerders, toegang te verlenen tot RWS netwerkinfrastructuur.
 • Inhoudelijk advies en bijdragen bij diverse contractvormen; D&C, DBFM, BVP en SCB.
 • Optreden als ICT/Opdrachtgevend technisch infrastructuur architect

Drukkerij/Multimediabedrijf
Plan van aanpak voor het vernieuwen c.q. moderniseren van de technische infrastructuur. Advies over de te gebruiken systeemconcepten alsmede selectie van leveranciers voor levering, installatie en configuratie naast het beheer.

Financiele Dienstverlening/ Banking
Architectuur ontwikkeling en begeleiding van uitvoering op global scale voor:

 • Datacenter Resiliance
 • Integratie van een Europees georganiseerd bedrijfsonderdeel
 • Introductie van VoIP alsmede de aanpak ervoor

Corporate IT Consumer Market
Coaching en Intervisie van IT afdeling om enerzijds de kwaliteit te verbeteren en anderzijds om teaming te bevorderen.

Rijksoverheid
ICT projectinitiatie, -advies en -begeleiding op de gebieden ICT architectuur en infrastructuur om een overheidsssyteem te koppelen aan het private domein. Belangrijke facetten daarbij zijn o.a. beveiliging in de hoogste categorie. Speciale aandachtsgebieden; PKI, SAN, Windows Server 2003, Firewalling, Smartcard Authentication en Storage.

Rijksoverheid
ICT Projectmanagement, advies, design en begeleiding voor migratie van Windows NT/SQL Server 7 naar Windows Server 2003, XP en SQL Server 2000 met Active Directory. Daarbij ook Management Services geintroduceerd zoals Group Policies, RIS, WSUS en HP Systems Insight Manager 4.2/5.0.

Daarnaast diende veel aandacht te worden besteedt aan beveiliging zoals server hardening en firewall instellingen.

Ook is een OTAP (Ontwikkeling, Testen, Accepteren en Productie) Model c.q. concept ontwikkeld en gerealiseerd waarbij gebruik is gemaakt van Virtualisatie technologie in combinatie met Group Policies.

IT Dienstverlening
Interim management; opzetten en professionaliseren dienst-/product combinaties ten behoeve van relation management (CRM) softwareoplossing.

Reclame, Marketing en Communicatie
Onderzoek en advies over toepassing streaming media over het Internet.

Drukkerijen en Reproductie
Uitvoeren van een second opinion over het toepassen van wireless networking.

  Bio-chemical Industry
  ict advies, design en ondersteuning bij een mondiale ontvlechting en integratie van ict infrastructuren ten gevolge van een bedrijfsovername. Het betrof met name LAN/MAN/WAN netwerktechnologie, security en redundantie.

  Application Service Provider
  Interim management; Opzetten, ondersteunen en professionaliseren product/dienstcombinaties. Opzetten en in gebruik nemen van ASP beheer model. technologische en organisatorische ondersteuning op het gebied van ICT bij zowel de ASP alsmede haar relaties. Het betrof remote network- en system management services met behulp van SNMP/WMI technologie.

  FinanciŽle Dienstverlening /Banking
  Projectmanagement; project- en ict advies voor opzetten en uitvoeren van mondiale migratie van Windows NT naar Windows 2000 met Active Directory inclusief gebruik van Server Based Computing.

  Educatie
  Opzetten en geven van trainingen "financieel management voor ICT professionals".

  FinanciŽle Dienstverlening/ Banking
  Beleidsadvies over de inzet en gebruik van MS Active Directory en Dynamic DNS in een corporate omgeving.

  ICT Diensten Landelijke Politie Diensten
  Selectie van een Message Broker/ Information Broker ter vervanging van het huidige product ten behoeve van een centrale meldkamer toepassing.


  Petro-chemical Industry
  Projectmanagement en inhoudelijke ondersteuning; Migreren en IP hernummeren van 40 Business Unit georiŽnteerde LANs naar een nieuw "carrier-class" gigabit ethernet campus netwerk.

  Dienstverlening Ruimtelijke Ordening
  Review en nader specificeren van een functioneel ontwerp voor een bedrijfs- en project gebaseerd Intranet.

  Petro-chemical Industry
  Interim Management voor corporate Network Management afdeling.

  FinanciŽle Dienstverlening/ Banking
  Ontwikkelen van projectplan, selectie en realisatie van een Network Management en monitoring toepassing met Ciscoworks2000 en Multi Router Traffic Grapher.

  FinanciŽle Dienstverlening/ Banking
  Year 2000 compliancy projectplan ontwikkelt en mede uitgevoerd op ICT Infrastructuur en departmentale LOB applicaties.

  FinanciŽle Dienstverlening/ Banking
  Projectmanagement, advies en ondersteuning ten behoeve van migratie van ca. 30 Europse sites van Banyan Vines naar Windows NT met MS Exchange 5.5. Application inventory/ packaging en design and roll-out.

  Technische Dienstverlening en Engineering
  Advies en ondersteuning bij inrichting centraal ict beheer.

  Technische Dienstverlening en Engineering
  Advies en ondersteuning bij standaardisatie en uniformering ict.

  Technische Dienstverlening en Engineering
  Advies en ondersteuning bij ontwerp van een corporate MS Exchange omgeving.

  Educatie
  Advies en begeleiding bij realisatie ROC breed ATM/Ethernet gebaseerd netwerk omwille van redundantie eisen.

  Educatie
  Advies en begeleiding bij inrichting van een ict beheerorganisatie.